Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

 

UWAGA!

 

W dniach od 18 marca 2020 r. od godziny 800 do dnia 3 kwietnia 2020 r. do godz. 1500 w Szkole Podstawowej im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie odbędzie się rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021.

 

Rodziców dzieci 3--letnich, 4- letnich, 5 - letnich, które uczęszczają do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie i w następnym roku szkolnym będą kontynuować edukację przedszkolną w naszej szkole- prosimy o wypełnienie:

"Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie w roku szkolnym 2020/2021."(deklaracje takie otrzymają Państwo od wychowawców) w terminie od 9 marca2020 r. do 17 marca 2020 r.

Rodzice, którzy po raz pierwszy chcą zapisać dzieci do oddziału przedszkolnego w Bronikowie, proszeni są o pobranie wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej www.bronikowo.pl

Dzieci zamieszkałe w obwodzie naszej szkoły przyjmowane są do klasy I na podstawie  zgłoszenia , które należy złożyć od 9 marca 2020 r. do 17 marca 2020 r. do godz. 1500.

Zgłoszenie jest dostępne w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły:www.bronikowo.pl

Zarządzenia: 

 

Zarządzenie nr 143/20 Burmistrza Śmigla  w sprawie ustalenia harmonogramu rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

 

Zarządzenie nr 144/20 Burmistrza Śmigla w sprawie ustalenia harmonogramu rekrutacji do klas I 

 

Dokumenty do pobrania: 

 

- wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego/przedszkola

- oświadczenie  o wielodzietności rodziny kandydata załącznik nr 1

- oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka załącznik nr 2

- oświadczenie rodziców o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym załącznik nr 3

-oświadczenie rodzica o ubieganiu się o przyjęcie rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola załącznik nr 4

- oświadczenie rodzica, że dziecko objęte jest obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym lub ma odroczony obowiązek szkolny załącznik nr 5

- oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola załącznik nr 6

- oświadczenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie w roku szkolnym 2020/2021

- rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

- zgłoszenie do klasy I

- wniosek o przyjęcie do klasy I

- klauzula informacyjna dla rodziców ucznia, dziecka