Vinaora Nivo Slider

Rekrutacja dzieci do przedszkola i klasy I na rok szkolny 2022/2023

 

W dniach od 21 lutego 2022 r. od godziny 800 do dnia 9 marca 2022 r. do godz. 1400 w Szkole Podstawowej im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie odbędzie się rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023.

Zarządzenie_395_22 w sprawie rekrutacji do przedszkoli

Rodziców dzieci 3-letnich, 4- letnich, 5 - letnich, które uczęszczają do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie i w następnym roku szkolnym będą kontynuować edukację przedszkolną w naszej szkole- prosimy o wypełnienie:

 

"Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie w roku szkolnym 2022/2023."(deklaracje takie otrzymają Państwo od wychowawców) w terminie od 14 lutego 2022 r. do 18 lutego 2022 r.

 

Rodzice, którzy po raz pierwszy chcą zapisać dzieci do oddziału przedszkolnego w Bronikowie, proszeni są o pobranie wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego oraz załączników do wniosku w holu szkoły lub ze strony internetowej www.bronikowo.pl

UWAGA! 

 

Dzieci zamieszkałe w obwodzie naszej szkoły przyjmowane są do klasy I na podstawie zgłoszenia , które należy złożyć od 14 lutego 2022 r. do 18 lutego 2022 r. do godz. 1400.

 

Zgłoszenie jest dostępne w holu szkoły oraz na stronie internetowej szkoły: www.bronikowo.pl

 

Dokumenty do pobrania:

- wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego/przedszkola

 

- oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata załącznik nr 1

 

- oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka załącznik nr 2

 

- oświadczenie rodziców o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym załącznik nr 3

 

-oświadczenie rodzica o ubieganiu się o przyjęcie rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola załącznik nr 4

 

- oświadczenie rodzica, że dziecko objęte jest obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym lub ma odroczony obowiązek szkolny załącznik nr 5

 

- oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola załącznik nr 6

 

- oświadczenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie w roku szkolnym 2022/2023

 

- zgłoszenie do klasy I

 

- wniosek o przyjęcie do klasy I

 

- klauzula informacyjna - rekrutacja dziecka do oddziału przedszkolnego - Szkoła Podstawowa w Bronikowie

 

- zgody rodziców opiekunów prawnych - Przedszkole