Vinaora Nivo Slider

 

Świetlica Szkolna Szkoły Podstawowej w Bronikowie.

 

Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku.

W razie potrzeby godziny świetlicy szkolnej mogą ulec zmianie.

Wychowawcą świetlicy jest pani Karolina Frąk.

 

DO POBRANIA

Regulamin świetlicy szkolnej

Deklaracja korzystania ze świetlicy szkolnej

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnejPlan dowozu i odwozu uczniów roku szkolnym 2020/2021 obowiązujący od 28.09.2020

Żeby powiększyć plan dowozów i odwozów należy w nigo kliknąć

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest:

Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój dziecka, jego zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.

Cele szczegółowe:         

  1. Zapewnienie dzieciom dojeżdżającym opieki przed i po lekcjach.
  2. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno - moralnej (odpowiednie zachowanie w szkole, w domu i środowisku lokalnym).
  3. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
  4. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy.
  5. Rozbudzanie i rozwój zainteresowań i zdolności.
  6. Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia, budowanie motywacji do zachowań  prozdrowotnych.
  7. Współpraca z rodzicami, wychowawcami klas, nauczycielami w celu rozwiązania napotkanych trudności wychowawczych.