Vinaora Nivo Slider

KALENDARIUM DZIAŁAŃ

 DYDAKTYCZNO -

 WYCHOWAWCZYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.

 POR. STEFANA RYSMANNA W

 BRONIKOWIE

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

/działania na rzecz uczniów /planowane posiedzenia Rady Pedagogicznej / planowane zebrania z rodzicami / działania w dni wolne /projekty otwarte/

Lp. NAZWA DATA ODPOWIEDZIALNI
I PÓŁROCZE
WRZESIEŃ 2017
 

Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego,

wspomnienie tragedii II wojny światowej

03.09.2018 (900)

poniedziałek

dyrektor szkoły,

E. Stankowiak

ks. J. Rydlewski

  Posiedzenie Rady Pedagogicznej

13.09.2018 (1430)

czwartek

dyrektor szkoły

 

 

Uroczysty apel przy pomniku naszego patrona w rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę.

Szkolny finał projektu „Do hymnu” realizowanego przez MEN oraz NCK

17.09.2018 (1000)

poniedziałek

dyrektor szkoły,

A. Świeczkiewicz,

Ł. Filipowicz

  Posiedzenie Rady Pedagogicznej, szkolenie RODO 27.09.2018 (1430) dyrektor szkoły
  Zebranie z rodzicami, wybór nowej Rady Rodziców

27.09.2018 (1630)

czwartek

wychowawcy klas

 

  Projekt w ramach VIII Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia

28.09.2018 (od 900)

piątek

B. Bojek

  Noc naukowców w Poznaniu

28.09.2018 (ok. 1600)

piątek

M. Kucharczak – Skorupka, P. Andrynowski, Z. Adamczak
PAŹDZIERNIK 2017
  Posiedzenie Rady Pedagogicznej, szkolenie BHP

09.10.2018 (1500)

czwartek

dyrektor szkoły

  Zebranie Rady Rodziców

09.10.2018 (1900)

czwartek

przewodnicząca RR

 

  Święto Edukacji Narodowej

15.10.2018 (900 apel)

poniedziałek

dyrektor szkoły

K. Frąk (klasa VIII),

S. Luberda

 

Pasowanie na ucznia klasy pierwszej szkoły podstawowej

Pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej.

15.10.2018 (930)

poniedziałek

E. Ornoch, J. Wower
  Prelekcja Piotra Filipowicza p.t. „Nieznane piękno – o zabytkach i miejscach niezwykłych na Ziemi Śmigielskiej” (projekt otwarty)   dyrektor szkoły
LISTOPAD 2017
  Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (1/8)

02.11.2018

piątek

zajęcia opiekuńcze
 

Projekt „Cała Polska czyta dzieciom”

(oddziały przedszkolne, klasy I i II sp)

……………………………. J. Wower
  Narodowe Święto Niepodległości w Śmiglu

11.11.2018 (ok. 1100)

niedziela

dyrektor szkoły

poczet sztandarowy

  Narodowe Święto Niepodległości w szkole

13.11.2018 (900)

wtorek

dyrektor szkoły,

A. Świeczkiewicz (kl. V)

Ł. Filipowicz

  Posiedzenie Rady Pedagogicznej 13.11.2018 (1430)

dyrektor szkoły,

 

  Konkurs w zakresie działań doradczych i profilaktycznych.

16.11.2018

piątek

Samorząd Uczniowski

M. Bartkowiak

K. Frąk

 

Wielka akcja jesiennych porządków w parku zakończona

ogniskiem z kiełbaskami

17.11.2018 (900)

sobota

dyrektor szkoły, rodzice,

pracownicy szkoły

  Posiedzenie Rady Pedagogicznej (szkoleniowe)

26.11.2018 (1600)

poniedziałek

dyrektor szkoły
  Zebranie z rodzicami („drzwi otwarte”)

26.11.2018 (1700)

poniedziałek

wszyscy nauczyciele
  Prelekcja Piotra Filipowicza p.t. „Nieznane piękno – o zabytkach i miejscach niezwykłych na Ziemi Śmigielskiej” (projekt otwarty)

30.11.2018 (1800)

piątek

dyrektor szkoły
GRUDZIEŃ 2017
  Szkolne Święto Wolontariatu …………………………….. K. Frąk, wolontariusze, S. Luberda
 

Wspólne śpiewanie kolęd, wigilie klasowe

Jasełka, szkolny konkurs kolęd i pastorałek

21.12.2018 (900)

piątek

P. Filipowicz, Ł. Filipowicz

Z. Adamczak, chór szkolny

  Zimowa przerwa świąteczna 22 – 31.12.2018 zajęcia opiekuńcze
STYCZEŃ 2018
  Wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek w Machcinie (świetlica) oraz Bronikowie (sala wiejska)

06.01.2019

niedziela (1400i 1700)

dyrektor szkoły
 

XV Regionalny Przegląd Kolęd i Pastorałek w Kluczewie

/projekt wieloletni wraz z ZSP w Kluczewie/

 

dyrektor szkoły

Ł. Filipowicz

P. Andrynowski

  WOŚP

13.01.2019 (1500)

niedziela

Z. Adamczak,

P. Andrynowski,

dyrektor szkoły

  Ferie zimowe 14.01 – 27.02.2019 zajęcia opiekuńcze w oddziałach przedszkolnych
  Wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek w Nowym Szczepankowie (sala wiejska) oraz Bronikowie (sala wiejska) …………………………….. dyrektor szkoły
  Klasyfikacyjno – analityczne posiedzenie Rady Pedagogicznej

30.01.2019 (1430)

środa

dyrektor szkoły
  Zebranie z rodzicami „wywiadówka”

30.01.2019 (1700)

środa

wszyscy nauczyciele
  Dzień Babci i Dziadka w oddziałach przedszkolnych ……………………………. J. Szymlet, E. Stankowiak
II PÓŁROCZE
LUTY 2018
  1. u

Szkolenie Rady Pedagogicznej

 

18.02.2019

poniedziałek

dyrektor szkoły,

Marek Wachowski

MARZEC 2018
  1. u
Projekt „Mieszkamy w ciekawej miejscowości” /Morownica/– w ramach projektu edukacyjnego FnROZZŚ oraz Święta Seniora/

01.03.2019

piątek

dyrektor szkoły

Fundacja FnROZZŚ

  Szkolne rekolekcje wielkopostne …………………………….

ks. J. Rydlewski,

Z. Adamczak,

dyrektor szkoły

  Posiedzenie Rady Pedagogicznej

19.03.2019 (1430)

wtorek

dyrektor szkoły

 

  Zebranie z rodzicami „drzwi otwarte”

19.03.2019 (1630)

wtorek

wszyscy nauczyciele
  Gminny Konkurs Matematyczny w Bronikowie ……………………………

p. B. Bojek

dyrektor szkoły

  Dzień liczby π (projekt edukacyjny z matematyki)

14.03.2019 (cały dzień)

 

p. B. Bojek
  Wielkie wiosenne porządki w parku szkolnym z tradycyjnym ogniskiem i kiełbaskami sobota wszyscy pracownicy szkoły, rodzice, uczniowie
  Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”

21.03.2019 (900)

 

p. B Bojek,
  Pierwszy dzień wiosny / Szkolny Dzień Profilaktyki

21.03.2019 (900)

 

K. Frąk, I. Kusior,

J. Kuśnierczak, S. Luberda

  1. W
Wiosenna przerwa świąteczna /Wielkanoc/   zajęcia opiekuńcze
KWIECIEŃ 2018
 

Dzień patrona szkoły

Dzień pamięci ofiar zbrodni katyńskiej

13.04.2019 (1000)

 

P. Filipowicz

A. Świeczkiewicz (kl. V)

 

Egzamin gimnazjalny kl. III gim

Dni wolne od zajęć dydaktycznych (2,3,4/8)

10 – 12.04.2019

P. Filipowicz

K. Frąk

 

Egzamin ósmoklasisty

Dni wolne od zajęć dydaktycznych (5,6,7/8)

15 – 17.04.2019

P. Filipowicz

K. Frąk

  Szkolny Konkurs Papieski …………………………… p. Z. Adamczak
  1. E

Dzień pamięci o ofiarach Holocaustu

/podsumowanie projektu gimnazjalnego/

25.04.2019

 

I. Kusior (kl. III gim)
MAJ 2018
  Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (8/8)

02.05.2019

czwartek

zajęcia opiekuńcze
  Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja

06.05.2019

poniedziałek

p. J. Wower (kl. VI i VII)

dyrektor szkoły

  Posiedzenie Rady Pedagogicznej

09.05.2019

czwartek

dyrektor szkoły
  Zebranie z rodzicami „drzwi otwarte”

09.05.2019

czwartek

wszyscy nauczyciele

 

  Międzyszkolny konkurs wiedzy o historii, tradycji i przyrodzie Ziemi Śmigielskiej /w ramach projektu edukacyjnego FnROZZŚ/

18.05.2019 (1000)

 

dyrektor szkoły

A. Świeczkiewicz

J. Kuśnierczak

CZERWIEC 2018
  Dzień Matki i Ojca w oddziałach przedszkolnych …………………………. J. Szymlet, E. Stankowiak
  Zebranie z rodzicami (wywiadówka)

06.06.2019 (1630)

czwartek

wszyscy nauczyciele
  W poszukiwaniu pasji” – szkolny piknik naukowo - hobbystyczny (eksperymenty naukowe, hobby, niezwykłe kolekcje, wystawy plastyczne, koncerty itp.) połączony z festynem rodzinnym. ……………………………..

dyrektor szkoły, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski

wszyscy nauczyciele

  1. M
Mistrzostwa gminy w dwa ognie usportowione klas IV i młodszych ………………………….

I.Kusior

dyrektor szkoły

  Komers kl. III gimnazjum …………………………. I.Kusior
  Komers kl. VIII szkoły podstawowej …………………………. K. Frąk
  1. k
Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

13.06.2019

czwartek

dyrektor szkoły
  Apel wychowawczy …………………………… M. Bartkowiak (kl. IV)
  Dzień Dziecka- Dzień Sportu, roczna nagrody sportowe

19.06.2019

środa

dyrektor szkoły

I.Kusior

Rada Rodziców

  Zajęcia wychowawcze, roczne nagrody w konkursach

20.06.2019 (cały dzień)

czwartek

dyrektor,

wychowawcy klas

  Msza święta na zakończenie roku szkolnego

21.06.2019 (800)

piątek

ks. J. Rydlewski

Z. Adamczak

(kółko misyjne)

  Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

21.06.2019 (930)

piątek

S. Luberda

E. Ornoch (kl. I sp)

  1. P
Podsumowujące posiedzenie Rady Pedagogicznej

25.06.2019 (1000)

poniedziałek

dyrektor szkoły
  Wakacje letnie 24.06.2019 – 31.08.2019 -
  Organizacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

26.08.2019 (1000)

poniedziałek

dyrektor szkoły
  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 02.09.2019

J. Wower

(kl. VIII nowa)

opr. Piotr Filipowicz