Vinaora Nivo Slider

Grono pedagogiczne Zespołu Szkół w Bronikowie

 
 • mgr Piotr Filipowicz - dyrektor szkoły, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
 • mgr Zofia Adamczak - nauczyciel religii w oddziale przedszkolnym i klasach I- IV  szkoły podstawowej
 • mgr Magdalena Bartkowiak - nauczyciel języka polskiego w klasie VI szkoły podstawowej i I - III  gimnazjum, wychowawca klasy II gimnazjum
 • mgr Bernadeta Bojek - nauczyciel matematyki, wychowawca klasy IV szkoły podstawowej
 • mgr Łukasz Filipowicz - nauczyciel plastyki, muzyki i zajęć artystycznych 
 • mgr Karolina Frąk - pedagog, doradca zawodowy
 • mgr Paulina Jurga - nauczyciel języka angielskiego i edukacji dla bezpieczeństwa, wychowawca klasy VI szkoły podstawowej
 • mgr Milena Kucharczak-Skorupka - nauczyciel języka niemieckiego i zajęć technicznych
 • mgr Jadwiga Kuśnierczak - nauczyciel przyrody i biologii, wychowawca klasy III gimnazjum
 • mgr Piotr Andrynowski - nauczyciel fizyki, informatyki i zajęć komputerowych
 • mgr Romualda Wasiak - nauczyciel chemii i geografii
 • mgr Aldona Świeczkiewicz - nauczyciel historii i społeczeństwa, wiedzy o społeczeństwie i historii
 • mgr Aldona Wleklik - nauczyciel religii w klasach V i VI szkoły podstawowej oraz I - III  gimnazjum
 • mgr Wojciech Wieczorek - nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy I gimnazjum
 • mgr Joanna Wower - nauczyciel języka polskiego w klasach IV i V szkoły podstawowej, wychowawca klasy V szkoły podstawowej, bibliotekarka
 • mgr Lucyna Stanek - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca grupy starszej oddziału przedszkolnego
 • mgr Emilia Ornoch - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy III szkoły podstawowej
 • mgr Ewa Stankowiak - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy II szkoły podstawowej
 • Jolanta Szymlet - wychowawca grupy młodszej oddziału przedszkolnego 
 • mgr Hanna Kicińska - logopeda
 • Weronika Jankowiak - pomoc nauczyciela przedszkola