Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne na świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do

                                                      Zespołu Szkół

                 Samorządowe Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Bronikowie

                                         w roku szkolnym 2013/2014

SGiSP-2610.2/13 ZP

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYw postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

   Samorządowe Gimnazjum i Szkoła Podstawowa

                                 w Bronikowie ul. Morownicka 26

                                           64-030 Śmigiel

                                     Tel/fax (65) 5 18 09 64

ogłasza wybór najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne na świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do Zespołu Szkół Samorządowe Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Bronikowie w roku szkolnym 2013/2014

 

  • Wybrano ofertę złożoną przez:

 

Firma Usługowo-Transportowa

Marek Luberda

Łoniewo 13C
64-113 OsiecznaCena wybranej oferty wynosi   -     76781,32zł

       Uzasadnienie wyboru oferty:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego złożona została jedna oferta Wykonawcy przez                                                 Firma Usługowo-Transportowa

Marek Luberda

Łoniewo 13C
64-113 Osieczna


Cena całkowita oferty nie przewyższa kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył w planie finansowym na sfinansowanie zamówienia.

Po zbadaniu oferty oraz dokonaniu obliczeń (zgodnie z ust. 16 SIWZ) oferta   uzyskała łączną ilość punktów 100 (jedynym kryterium była cena). W związku z powyższym Zamawiający wybrał tą ofertę.            

Bronikowo, dnia 19.06.2013 r. 

                                                                                      Zatwierdził:

                                                                                /-/ Piotr Filipowicz

                                                                                                     /dyrektor/